Новини

#отархива ВМРО-Златоград към управляващите: Симеон е срамно петно върху българската чест!

сряда, 15 март 2017 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Ефим УШЕВ

 

 

3.5 млн. лв. е дало прави­телството на ДПС, за да си изгради път и храм-памет­ник на Енихан Баба на връх „Свобода” в Родопите, близо до с. Баните.

Това е станало с одобрението на премиера и личния подпис на министъра на финансите Милен Велчев, алармира сайтът на ВМРО.

 

Това е поводът златоградската организация да излезе с декларация, в която кате­горично осъжда новата акция на протурската организация на Доган.

Недопустимо е с държавни средства, отпус­нати от едно безродно пра­вителство, да се строи храм-паметник на някакъв митичен „покорител на пла­нината”, пише в преамбюла на документа.

В нито една страна на света не може да се допусне такава антинаци­онална акция, целяща увековечаването на човек, водил война и удавил в кръв собст­вения й народ, казват мест­ните младежи на ВМРО.

Определяме това като отк­рит стремеж към промяна из­конния облик на планината ни и насаждане на чужди за нея архитектурни символи за пок­лонение.

Това е антинациона­лен акт с подкрепата на офи­циалните български власти, който унизява българското самочувствие, възвеличавайки вековни угнетители.

Не мо­жем да приемем отдаване на почит на митичен завоевател на българска територия - пре­цедент, който хвърля срамно петно върху българската чест.

За съжаление е нераз­делна част от антинационал­ната политика на кабинета Сакскобургготски, начело с коалиционния партньор ДПС, се казва в декларацията. Призовава се към национална свяст, „доколкото им е останала такава” и се напомня, че върхът там се казва „Свобода” не заради нашественика, вилнял в земите ни, а заради освобождението ни от него, завършва декларацията на ВМРО-Златоград от м. април 2005 г.

 

(Бр. 5/2005 г. на „Златоградски вестник“)