Новини

#отархива С около 75 хил. лв. годишно утежняват бюджета на общината - за заплати на съветниците

сряда, 22 февруари 2017 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

С приетата промяна на правилника за работата на ОбС, общинските съветници си гласуваха нови заплати, с което утежняват общинския бюджет в частта му собствени приходи от 2006 между 50 и 75 хил. лв., заявиха на заседанието през август в отговор на питане. Досега месечната им заплата беше една минимална работна заплата – 150 лв. плюс 15 лв. за участие в заседание на постоянна комисия.

 

От януари 2006 тези суми ще са съответно 160 плюс 16 лв. Председателите и зам.-председателите на комисии обаче ще получават за участието си в същите заседания 225 лв., а от януари – 240 лв. Ако през месеца има две заседания, всички тези суми ще бъдат двойни...

Съветниците си избраха и заместник-председател – Сашо Караджов, чиято заплата ще е 225 лв. месечно, а от януари тя ще е 240 лв. Създадоха и нова комисия – за бедствия и аварии, която дублира друга подобна общинска комисия.

Неин председател ще е Стефан Кехайов, със същата заплата. А новите председатели на комисии са Филип Кюртев – по бюджет и финанси и Албена Арнаудова – по строителство и благоустройство.

Увеличава се заплатата и на председателя на ОбС Спаска Гочева.

Досега тя вземаше 50% от заплатата на кмета (492 лв.). От септември вече ще получава 70% от заплатата на кмета – или 689 лв. Избраниците ни получават освен това и „пътни и други разноски”, гласи клауза в правилника за работа на ОбС. Допълнително 80 лв. към възнагражденията им ще получават съветниците инвалиди, като в сегашния състав на ОбС такъв е само Чавдар Профиров.

Това разточителство, което си позволяват нашите съветници, е може би в унисон с деянията на висшите ни избраници в парламента – така както с идването си през 2001 царското мнозинство чувствително завиши заплатите си, така и сега новото мнозинство ги увеличи с 230 лв. на депутат от септември, а шефовете на комисии ще получават 1500 лв., вместо досегашните 1115 лв. Заместниците им пък ще взимат по 1460 лв.

Примерът е заразителен, разбира се, само дето никой даже не помисли има ли общината ни бюджета на Народното събрание...  

 

(Бр. 13/2005 г. на „Златоградски вестник”)