Новини

#отархива Промените в училищата на общината чакат решителност от общинарите

четвъртък, 16 февруари 2017 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ След като похвалиха училищата в Златоград, от Смолян ни насолиха, че нямаме визия за преструктурирането им

 

Евтим ЦВЕТКОВ

 

 

Проведената среща в Златоград с просветни и обществени дейци за предстоящата реформа в средното образование, организирана от общината, се вписа добре с желанието на редакцията на ЗВ за диалог за съдбата на златоградските училища, започнат със статията от миналия брой  - Какво образование ще предложим на децата си на прага на Европа”.

 

Защото е пределно ясно, че в този си вид те не биха издържали, най-малкото защото в рамките на три съседни общини шест еднотипни гимназии са  прекалено множко. А реформа наистина предстои и тя ще бъде особено болезнена, поради прекалено дългото й отлагане по чисто популистки политически причини от царско-догановската интересчийска сбирщина.

Вярно е, че оценката на Регионалния инспекторат в Смолян за доброто образование, което дава златоградската гимназия „Антим І”, не може да не ни ласкае. Изразена на споменатата среща с началника Петканов, тя бе съпроводена с предупреждение за неизбежността от закриване на училището в Аламовци, чийто ученици най-вероятно ще бъдат превозвани до училищата в Златоград, с превоз от общината.

Петканов съобщи още, че предлаганата реформа е в идейна фаза и ще се дообогатява и формира в периода 2006-2015 г. Девет автобуса засега са налице в областта за превоз на ученици, но за Златоград още такъв няма осигурен.

Община Златоград, в лицето на неговия ОбС, все още не е изразил своя визия за училищата на своя територия, заяви заместничката на г-н Петканов - Желева.

Тя също е на мнение, че ще е необходимо оптимизиране на мрежата, като началото е закриване на маломерни и смесени паралелки по селата.

Равния достъп до образованието е и това – възможността за получаване на такова образование, с което децата ни да са конкурентни сред връстниците си не само от страната, но и в обединена Европа, към която ние вървим, каказа Желева. Проблемът обаче е липсата на изявена воля на Златоград за преструктуриране, какво предлага тя за бъдещето на училищата си. И макар да се говореше за конкурентноспособност на децата, на срещата не липсваха идеи за създаване на някакви специални паралелки за по-изоставащи деца. Което наистина би ги откъснало несправедливо от съучениците им.

Директорът на бившия техникум пък спомена за идеята средно техническо училище да замени гимназията в с. Старцево, безпокоейки се, че трябвало да се вдигат заедно със струговете си. После обаче сам се опроверга, като каза, че по-голямата част от учениците са от града – следователно те спокойно могат да карат практическите си занятия тук, тъй като те са повече от учебните.

А смисълът на това евентуално преместване е да се обединят в едно техническите специалности от двете училища, а останалите ученици се насочат към гимназията в Златоград, където, по всеобщо мнение, ще получат много по-добра подготовка.

Ще могат да използват и пансиона тук, тъй като в Старцево, стана ясно, вече е закрит. Така ще имаме две добре укрепени училища, без да са ощетени и в Старцево, и в Златоград. Защото училищата с практична насоченост за това са специализирани, за да са търсени и да се пътува към тях като към нещо по-специално, както винаги сме пътували към техникумите в Смолян, Пловдив, София и пр.

Друга идея, споделяна след публикацията за просветата в миналия брой, все с насоченост за реформа в образованието в общината, е обединяването на двете училища в Златоград – основното „Васил Левски” с гимназията „Антим І”, а в сградата на основоното се нанесе техническата гимназия „Христо Ботев”.

Това също е добър вариант, стига проблема със старцевската гимназия да се реши, като тя остане училище до осми клас, а учениците и учителите бъдат насочени според желанията си, към техническите специалности в „Христо Ботев” и към гимназиалната форма на обучение в СОУ „Антим І”.

Това са идеи за бъдещето на училищата ни, които трябва да бъдат обсъждани, за да избегнем евентуални болезнени съкращения на учители, а и за да не ни сочат с пръст, че град със 175-годишна традиция в образованието няма визия за неговото модерно развитие в бъдеще.

Повече от странен обаче е фактът, че в програмата си за работа през следващото полугодие, ОбС предвижда приемане на стратегия за образованието в общината чак в самия край на месец юни.

 

(Бр. 18/2005 г. на „Златоградски вестник”)