Новини

#отархива Какво образование ще предложим на децата си на прага на Европа

сряда, 15 февруари 2017 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ Използваме ли ефективно образователния сграден фонд на общината или си създаваме изгодни за някого феодални владения?

 

Ефим УШЕВ

 

 

Според решение на ОбС от месец септември т. г., администрацията следва да изготви концепция за развитие на образованието в община Златоград, в която да намерят място „...анализ за мрежата от учебни звена, основните цели, задачи и насоки пред системата на образованието в общината.”

Досега не е ясно обаче дали в тези „цели, задачи и насоки” ще присъства понятието преструктуриране на образованието в Златоградско, което наистина да отговори на спрягания иначе за щяло и нещяло „обществен интерес”.

 

Което на прост български език означава, ни повече, ни по-малко, доколко по джоба ни е на всички нас, данъкоплатците, сегашната остаряла, останала ни от едно друго време, образователна структура.

Както виждаме и от разглеждания вече бюджет за следващата година на правителството, образованието е негова последна грижа. Не случайно то бе поверено на партията от управляващата коалиция, чийто провал през изминалия мандат е особено крещящ именно в образованието – НДСВ.

За 4 години в управлението царската формация не се реши на каквато и да било реформа в българските школа, задоволявайки се с раздаването на кифли. Което само задълбочи проблемите там. А излъчения от нея министър е поредния безличен чиновник, дошъл от партийните, а не от просветните среди на системата.

След като е така, какво означава общината в Златоград сама да пристъпи към реформиране на образованието си?

По последна справка неразплатените разходи в сферата на образованието към края на септември 2005, са 101 777 лв. За делегираните от държавата дейности в нея липсват 38 460 лв., а за местни дейности (само издръжка) – още 63 317 лв.

Това са показателните факти за безсмислието да се поддържа сегашната система, което ни води единствено към мизерия и неефективност в иначе безспорно благородната дейност на просветните дейци в общината ни. Които животът като че ли вече ги е приучил да приемат като нещо нормално несекващата липса на средства.

Затова никаква концепция не би била точна и най-малкото полезна, ако общинарите не погледнат съвсем хладнокръвно, право в очите, такива проблеми, като: необходима ли ни е втора еднотипна гимназия в общината със седалище в Старцево, а двете други в Златоград да се блъскат в пукащата се по шевовете сграда на „Антим І”?

Дали едно трансформиране на училището в Старцево в техническо, под шапката на професионалната гимназия „Христо Ботев”, не би била по-удачна, обединявайки всички професионално-технически специалности в едно училище.

Дали не би било по-ефективно връщането на учениците от 5 до 8 клас в СОУ „Антим І”, както някога, всички помним, беше, а основното „Васил Левски” поеме 4-те класа, а и бъдещите школи и извънкласни обучителни форми в Старото училище от 1934 г. след ремонтиране на вътрешната му част. Като учителския персонал насочи усилията си именно в освободената от професионалната гимназия „Христо Ботев” сграда на златоградската гимназия?

Необходимо ли ни е, както неведнъж сме питали и предлагали, да има отделно звено Ученически пансион, след като то трябва да е неразделна част от гимназия „Антим І”, което да поеме стопанисването и използването й?

Нека общината има по-широк поглед за едно бъдещо развитие на образователното дело, изхождайки и от неумолимите факти на демографската криза, която и при нас отдавна е факт. Защото справката показва, че първокласниците в Старцево тази учебна година, както и миналата, падат – сега са 21, следващата ще са 18. От 5 до 8 клас учениците са 91, докато през миналата бяха 100. Закрито е и общежитието към училището в селото – пак по липса на ученици...

Така е и в Долен – от 74, сега учениците до 8 клас са 69; първокласниците са 13, догодина ще са 11.

В Ерма река учениците от 1 до 4 клас са 38, при 41 миналата учебна година.

От 12, учениците до 4 клас в Аламовци падат на 8, а до 8 клас от 17 вече са 12.

Това са фактите и в Златоград – до 4 клас децата падат на 266 от 292, до 8 клас те са 207 от 217 през миналата учебна година. В „Антим І” спадът съответно е 133 ученика до 8 клас, от 143 през миналата година, а в горния курс от 187 се качват на 222 през новата учебна година.

Фактите трябва да се анализират и използват за предлагане на стратегия, която да има визия за бъдещето, а не само до следващата учебна година. Затова ще ни е необходима решителност в едно сериозно преструктуриране, използвайки наличния сграден фонд, а не да се създават някакви феодални настроения, водещи до безсмислен антагонизъм помежду ни, без мисъл обаче за онова, което ще е най-изгодно за децата ни  и тяхното по-пълноценно образование, което да посрещне неизбежната глобализация на битието ни, с оглед реализирането в живота им.

В противен случай, и малкото оскъдни средства за образование ще отиват на вятъра, изливайки ги в една нереформирана система, за която безпаричието е основна характеристика, поради държавното й планиране.

 

 (От редакцията: Ще публикуваме и други мнения и становища, с желанието да се стартира диалог по изложените проблеми и предложения, които евентуално да допълнят бъдещата концепция за образованието в общината. Емоционални излияния, без някаква мисъл и предложения в тях, не публикуваме).

 

(Бр. 16/2005 г. на „Златоградски вестник”)