Новини

Родопски насуски за нашине люде в Ксантийско

неделя, 12 февруари 2017 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

РОΔОПΣКI NАΣΥΣКI NАΣΣI

ΛIΥΔЕ В КΣАТIΪΣКО (ΣКЕТΣΣЕNΣКО)

 

Труица старци сидяли на припек на един сукак в едно село и си думали. Ачи поминала адна каматна мома приз сукакан. Старцине я загледали, та че ага издалечила, единян рекал:

- Айсва да го фатиш на тясно, та да го пригребеш адно хубаве…

Другиян са обадил:

- Че та да го постискаш и упитиш, какно лу ти си знаиш…

Пък третиян рекал:

- Чем то меса да имеше и друго за правене, ама какво ли беше…

 

Тρυίτσα στάρτσι σιδϊάλι να πρίπεκ να εδίν συκάκ β εδνό νάσσε σέλо ι σι δύμαλι. Аγκά τσσι πоμινάλα αδνά κάματνα μόμα πρις συκάκαν. Στάρτσινε ϊα ζαγκλέδαλι, τα τσσε αγκά ιζδαλετσσίλα εδίνιαν ρέκαλ:

- Аϊσβά δα γκо φκάτσσιςς να τϊάσνо, τα δα γκо πριγκρεμπέςς εδνό χύμπαβо…

Δρύγκιϊαν σα оμπάδιλ:

- Тσσε δα γκο ποστίσκαςς ι υπίτιςς κάκνо λυ τί σι ζνάιςς…

Пъκ τρέτιϊαν ρέκαλ:

- Тσσεμ τо μέσα δα ιμέσσε ι δρύγκо ζα πράβενε, αμ να κακβό λι μπέσσε…

 

(Бр. 21`/2016 на „Златоградски вестник”)