Новини

#отархива Реплика: Не така, господа съветници!

Monday, 06 February 2017 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ Шушу-мушу, тайно от медиите, предпочитат да работят общинарите…

 

 

От името на местните ме­дии изразявам остър протест срещу практиката, която се налага в работата на този об­щински съвет - да се обявяват за закрити определени заседа­ния, заяви в залата редактора на „Златоградски вестник”, след като за пореден път съ­ветниците решиха заседани­ето им да бъде закрито.

 

Това е една в основата си по­рочна практика, най-често без основания - предния път за фи­нансовите задължения на об­щината, а сега - по повод иска­нето да се гласува оставката на председателя на ОбС Севда­лин Кехайов.

Проблеми, които в най-висша степен се отнасят до гражданите и всички избира­тели.

За съжаление златоградските избраници предпочитат да си шушукат скрити от общественото внимание и контрол, като все по-често, за щяло и нещяло закриват заседанията си.

Не така, господа съветници! До вас ли опряха държавните тайни на републиката?

Или, както казват читателите ни, споделяте взаимни далавери кой каква зелена площ още да грабне…

Местните средства за осведомяване са очите на изби­рателите и никак не е добре да се криете от тях. Това, разбира се, е срамно, но още по-срамен е факта, че идеята за закрито­то заседание идва от новоизб­рания председател на Демокра­ти за силна България Филип Кюртев, подкрепен от предсе­дателя на ДПС Ерол Чинар и ве­че редовния радетел за закритост Александър Караджов.

Факт, който достатъчно доб­ре обяснява порочната партий­на симбиоза в града, като резултат от настъпилата царс­ка бъркотия в страната, кога­то всичко се уговаря задкулис­но и корупция разяжда общест­вения живот и организъм. ЗВ

 

(Бр. 21/2004 г. на „Златоградски вестник”)