Новини

Из старите хроники запаметено…

събота, 04 февруари 2017 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

„…Болг се роди, Коладе,

тази вечер, Коладе!...”

 

…След Бладилий дойде трети крал на име Колад, в годината от сътворението на Света 4745 (763 пр. Хр.) ... И Колад пожела да бъде бог и да му се покланят като на бог, а не като на крал. И роди два сина: името на първия бе Болг или Бог; и когато се роди първият му син Болг, заповяда на народа си по цялата негова земя да тържествува, сиреч да празнува в месец декември, 24 ден - да ядат и да пият и да пеят песни - сиреч „Болг се роди, Коладе, тази вечер, Коладе”, и прочие повтарящи многократно и споменаващи името Колад. Даже и до днес има такъв празник у българите. Ако и да се покръстиха, българите не забравиха този дяволски обичай.

... Болг беше брат Бремов и завоюва Тракия, Македония, Далмация, даже до Бяло море и до Рим. И той беше подобен на своя баща - голям мъчител; заповяда на народа да се нарича на негово име болгари, и от това време иллирийците се наричат болгари, а не както някои мислят, че от река Волга иде името болгари…

 

(Йеросхимонах Спиридон, 1792 г.

„История во кратце о болгарском

народе славенском”)

 

Бр. 21/2016 на „Златоградски вестник”