Новини

Възможност: Осем дка земя в морска Авдира продава грък

събота, 04 февруари 2017 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

За читателите ни това едва ли ще е изненада – известно е, че след връхлетялата Гърция финансова криза, много хора там решиха да се освободят от ненужните им недвижимости и покупките на имоти от българи на юг от нас са вече множество.

Разбира се, не закъсняха и разочарованията, тъй като цялото морско крайбрежие е в зона Натура`2000 и безразборното строителство никак не се толерира.

В случая, който тук сочим, обаче не е така – продажният имот е урегулиран и с документи за гарантирано право на строеж до етаж и половина. Представлява 8 дка нива, и в момента засадена, на 600 м от морето, в землището на с. Авдира.

Може да се закупи изцяло или на части, от един, но и от група купувачи, които да си разпределят терена както намерят за добре.

За посещение и оглед може да се обърнете към редакцията на ЗВ, а на място ще става и договаряне на цената със собственика.

 

(Бр. 21/2016 на „Златоградски вестник”)