Новини

Конкурс за красотите около нас обяви библиотеката в Златоград

петък, 27 януари 2017 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Зорка ХАДЖИЕВА

 

 

Библиотеката при ОНЧ „Просвета-1908” в Златоград реализира проект „Зелена академия в читалищната библиотека”, осъществяван в рамките на конкурс „Библиотеката –активен участник в обществения живот”.

В проекта са включени дейностите интерактивно обучение на възрастни и практическа зелена академия за обособяване на зелени зони - изложбена зелена зона и рециклираща зелена зона. Други интересни дейности са зелена фото академия „Красотата около нас” и Концертна зелена академия.

Проектът стартира с обучение, към което проявиха интерес различни възрастови групи.

В продължение на десетина дни участниците от различни възрасти се запознаха с разнообразието на информационните технологии и интерактивни техники в областта на екологичната култура и ще бъдат „зелени посланици” , които демонстрират гражданска активност и екологосъобразно поведение. Обучението на следващата група предстои да започне през месец ноември.

Успоредно с това читалището обяви и фотоконкурса „Красотата около нас”. Предложените за участие фотографии ще бъдат оценявани онлайн в периода от 17. 12. 2016 г. до 15. 01. 2017. Сред критериите за оценяване ще бъдат оригиналност и екологична значимост.

 

(Бр. 20/2016 на „Златоградски вестник”)