Новини

Детски градини с нова система за отопление

четвъртък, 26 януари 2017 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Златоград е в списъка с общините с възможност да се възползват от допълнителен безвъзмезден финансов ресурс по Програма „Енергийна ефективност“, който ще бъде насочен за реконструкция на котелните стопанства, включващо монтажа на нови котли за комбинирано изгаряне на пелети и дърва, подмяна на старите амортизирани отоплителни тела и тръбна мрежа в Детска градина „Радост” в Златоград и Детска градина „Щастливо детство” в с. Старцево. Същите получиха от Николай Николов, зам.-министър в Министерството на енергетиката, ваучер за 272 554 лв. Освен тях, средства по същата програма получават и ОУ „В.Левски”, СУ „Антим I” и общинската администрация. Зам.-министър Николов връчи и на ръководството на „Горубсо-Златоград” заповед на Министъра на енергетиката за предоставяне на помощ в размер на 329 349 лв., във връзка с изкупуване на енергия.

 

(Бр. 20/2016 на „Златоградски вестник”)