Новини

#отархива Запиши ме в родопския тефтер

Tuesday, 24 January 2017 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Здравей, Ефиме!

В края на миналата година прочетох няколко броя на „Златоградски вестник” и то внимателно.

Пожелавам ти още дълги години да го издаваш.

Особено ме заинтригува интервюто с проф. Николай Овчаров - аз съм роден в Кърджали и неговите проучвания в родния ми край ми правят силно впечатление. Съжа­лявам ако няма да мога да прочета продължението на интервю­то - предполагам ще излезе в един следващ брой, затова бих те помолил да ми го изпратиш.

С интерес прегледах и новоиздадения сборник с песни от Златоград и Неделино - „Златоградска народна поезия”. С теб ня­махме възможност да разговаряме по родопските теми, но тряб­ва да ти кажа, че съм си съвсем родопчанин - баща ми и майка ми са от Славеино, а дядо ми Славо, наричан уста Славо, е строил минарето на джамията в Златоград. И не само в Златоград.

Тъй че спокойно можеш да ме запишеш в „родопския тефтер”.

Много от песните в сборника са ми познати, макар и в по-различен вари­ант.

Сърдечни пожелания за празниците, а и за цялата 2003 г.

И преди всичко здраве!

 

Георги Райчевски

Пловдив

 

(Бр. 1/2003 г. на „Златоградски вестник”)