Новини

Малки и средни компании ще може да очакват 385 млн. евро при ниски лихви

петък, 20 януари 2017 Златоградски вестник Златоградски вестник
 

+ Над 4000 предприятия се очаква да получат преференциални заеми от пет банки

 

Иглика ФИЛИПОВА

 

Над 4000 малки и средни предприятия в страната ще получат заеми с по-ниски лихви, след като Европейският инвестиционен фонд, част от Европейската инвестиционна банка, подписа първите пет гаранционни споразумения по Инициативата за малки и средни предприятия. С предоставените гаранции ОББ, Райфайзенбанк, Уникредит Булбанк, Прокредит банк и СИБАНК ще отпуснат общо 385 млн. евро кредити на фирмите при облекчени условия. Това представлява близо две трети от планираните 600 млн. евро, които ще бъдат предоставени по инициативата.

 

Гаранции

Споразуменията с петте търговски банки са първите, подписани по процедурата, която беше открита през май тази година. Предвижда се по нея финансовите институции да получат общо 102 млн. евро под формата на гаранции, което да им позволи по-активно да кредитират малки и средни предприятия, включително микропредприятия и стартиращи фирми. „Тези сделки ще генерират повече от 600 млн. евро за финансиране на малки и средни предприятия през следващите години”, посочи главният изпълнителен директор на Европейския инвестиционен фонд Пиер Луиджи Джилиберт. "Всичките пет банки са важни кредитори на малки и средни предприятия в България и чрез инициативата ще бъдат жизненоважни партньори в предоставянето на подкрепа за предприемачите, които желаят да стартират и развиват своя бизнес", коментира и вицепрезидентът на Европейската инвестиционна банка Андрю Макдоуел.

Финансов инструмент

Инициативата за малки и средни предприятия е съвместен финансов инструмент на Европейската комисия чрез програма "Хоризонт 2020", групата на Европейската инвестиционна банка и българското правителство. Целта й е да стимулира финансирането на МСП, като осигурява защита от кредитен риск на портфейлите от кредити, които банките предоставят на фирмите. Според изискванията на Европейския инвестиционен фонд, минималната сума на един кредит може да бъде около 25 хил. евро, а максималната – около 5 млн. евро. Заемите могат да се отпускат за срок от 2 до 12 години. Очакванията са, че лихвените нива ще паднат поне с 2%.

 

(Бр. 19/2016 на „Златоградски вестник”)