Новини

Проектите отчетени, каним гърци за„оглеждане” на общите ни ресурси

сряда, 18 януари 2017 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Евтим ЦВЕТКОВ

 

 

На тазгодишния празник на Златоград (21 ноември, Денят на освобождението от турска власт), един от предвидените акценти по отбелязването му бе представянето на проекти, осъществявани от общината по оперативната програма „Региони в растеж”, насочена към постигане на по-голяма трудова заетост в нашия регион, приоритетно с мерки за енергийна ефективност.

 

Тъй като читателите ни са били периодично запознавани с техните параметри и социално-икономически ефект, сега само ще напомним, че става въпрос за проектите по реконструкция на котелните отоплителни системи в двете градски училища и общинската администрация (386 667 евро), за внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на противопожарната служба  (291 270 лв.), мерки за енергийна ефективност в сградата на районното полицейско управление (202 772 лв.), обновяване и мерки за енергийна ефективност в сградата на Граничното полицейско управление (111 873 лв.), обновяване и мерки за енергийна ефективност в Районния съд (302 500 лв.), както и саниране на девет многоетажни жилищни сгради в града (2 057 752 лв.).

В празничните дейности от този ден се включи и специално отзовалия се на поканата почетен гражданин на Златоград проф. Асен Ковачев, който от този месец вече е избран за академик в Българската академия на науките и изкуствата. Когато му честитихме това ново научно постижение, несъмнено гордост и за нашия град, той заяви, че ще вземе участие в предвидената в празничната програма пресконференция за европроектите, за да използва случая да се обърне към гражданите, подкрепили неотдавна с подписка до управляващите общината органи предложението за изграждане на съвместен балнеоложки комплекс между общините Златоград и Сминти (Гърция). Това предложение получи своята гражданственост след публикацията му в местния златоградски вестник и златоградската кабелна телевизия. То беше и официално внесено при кмета и председателя на ОбС, които обаче не пожелаха да го придвижат по-нататък по канален ред.

„Същите дори не благоволиха да ми отговорят какво мислят по него, въпреки задължението по закон, в предвидения едномесечен срок за това!”, споделя пред нас огорчението си акад. Асен Ковачев, родом от Златоград. И допълва, че съзнава не съвсем уместното място на пресконференцията, където напомня за проектното си предложение, но няма друга възможност, нали все пак не живее в Златоград и посещенията му тук са инцидентни. Входящия номер на документите в ОбС са от 27 юли т. г. и все още не са разглеждани и няма отношение по тях.

Затова професорът икономист напомня, че идеята може да се разработи и финансира по линия на трансграничното сътрудничество между двете съседни страни през текущия програмен период 2014-2020, като водеща в това сътрудничество ще е Р Гърция.

Според Ковачев, отпуснатите от ЕС средства за подобни общи екопроекти са 130 млн. евро, а такива с минерални води са приоритет – за тях се заделят 30 млн. евро. „Жалко е, че ръководството на общината не се ангажира с изпълнението на това предложение, за което трябва да понесе и своята отговорност”, смята професорът.

„Ще разгледаме в най-скоро време предложението на проф. Ковачев и ще му отговорим писмено, както изрично указва законът”, каза пък на наше запитване председателката на ОбС Емилия Кръстева. Тя уведоми също, че са имали среща „на 4 очи” с Ковачев и пред него се е ангажирала да организира с гръцките представители обсъждането на предложението му.

 

(Бр. 19/2016 на „Златоградски вестник”)