Новини

Памет ЗВ: „Свобода и България за себе си!”

понеделник, 16 януари 2017 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

„Руските дипломати не изучиха добре характера на българския народ, та затова се излъгаха горчиво. Те мислеха, че ще могат да управляват българите с камшик, както татарите и туркмените. Не, господа руски дипломати, българите не са родени за камшик и робство, а за самостоятелен, свободен живот. Лозунгът на българския народ е: „Свобода, независимост и България за себе си!“

 

(Артур фон Хун в книгата си „Борбата на

българите за съединението си”)

 

Бр. 19/2016 на „Златоградски вестник”