Новини

Зелена академия в Златоград

неделя, 15 януари 2017 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

В продължение на 10 дни нови 22 души се запознаха с разнообразието на информационните технологии, интерактивни техники в областта на екологичната култура.  Те ще станат новите „зелени посланици” и ще  участват в по-нататъшни инициативи, свързани със решаване на екологични проблеми, повишаване на екологичната ни култура, ще демонстрират гражданска активност и екологосъобразно поведение.

Участниците в курсовете бяха от различни възрастови групи, работещи, безработни и пенсионери.

Зорка Хаджиева

 

(Бр. 19/2016 на „Златоградски вестник”)