Новини

#отархива Страсти и лъжи Палагачеви: Според областния управител Палагачев, път Златоград-Медоса не е на дневен ред…

събота, 14 януари 2017 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

След 15 февруари вече тряб­ва да се влезе в процедура по обявяване на международен кон­курс за изграждане на пътя от Рудозем до връх Елидже на българо-гръцка­та граница - каза на първия си приемен ден в Златоград област­ният управител Ди­митър Палагачев. 10 души от управлението на Северна Гърция са присъствали в Смолян след учредяването на Областния съвет за трансгранично сътрудничество, за да се уточнят огледални проекти, които ще се разработват и от двете страни през следващите години.

На въпрос за възможността този съвет да разгледа и при­движи проекта на община Златоград за възстановяване на 4-километрова пътна връзка до Мемково (Медоса) и Лъджанските бани (Термес), г-н Палага­чев отговори, че не трябва да разводняваме нещата и е по-добре да се съсредо­точим в изпълнението на единия от трите прехода, набелязани от двете страни, а именно този при Рудо­зем.

Това е неоспорим приоритет за област­та и всички в една и съща посока трябва да работим, каза Палага­чев.

„Сигурно е много добре да се разглежда и проектът на Зла­тоград, но в момента той не е на дневен ред” - допълни той.

Според него проходът при Рудозем е най-лек за из­пълняване, ще са нужни най-малко средства. За съжаление ние сме изостанали в работа­та си, докато в отсрещната страна пробивът е направен.

 

(Бр. 4/2002 г. на „Златоградски вестник”)