Новини

#отархива „Скромен на вид, вестникът ви е богат и голям...”

петък, 06 януари 2017 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Уважаеми г-н Ушев!

От все сърце ви благодаря за това, че дадохте публичност на моите писма и преди всичко за това, че така добре ме разбрах­те - и като професионалист, и по човешки.

В откровение - впечатлена съм от списването на вестни­ка, който ръководите.

За мен той е не само трибуна, но и приятел на читателя. Четеш и ставаш съпричастен на дълбо­ко морални теми, събития, дей­ности и проблеми от миналото и днес, в които прозира бъдеще­то.

Аз съм от поколението на 40-те години, което все още цени повече от парите всичко възви­шено - наука, култура, изкуст­во, традиции.

И се тревожа как ще изглежда човекът на бъде­щето, преминал през днешното бездуховно време. С удовлетво­рение разбирам, че тези мои вълнения се споделят и от мла­дите поколения, в лицето на ко­лектива, списващ вашия „Златоградски вестник”.

Той е скромен на вид. Сигурна съм, че само поради финансови причини.

Няма ги фрапантните, пищни и сензационни реклами и фотомодели, с изплезени езици и голотии на големите цент­рални вестници; с истерични по­литически наддумки, долнопроб­ни интриги, криминалистика и уличен жаргон, така отдалече­ни от обикновените хора, от ония хиляди, на които се крепи държавата ни и българщината. Не му ли идва на някой властимеющ, че трябва да се спаси българският език?

Днес вест­никарският език е най-ужасният езиков жаргон, който заплашва да се утвърди като съвременен официален български език.

Така че за мен „Златоградски вестник”, макар и скромен на вид, е по-богат и по-голям от другите, със своята скромна, но апостолска дейност сред родоп­чани.

Благодарна съм, че ви има!

Още веднъж, благодаря за всичко! Желая ви ползотворна работа и много здраве.

С уважение:

 инж. Благовеста Стаменова

София

 

(Бр. 19/2001 г. на „Златоградски вестник”)