Новини

#отархива СДС в града щяло да бойкотира изборите

понеделник, 02 януари 2017 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Писмо ултиматум до цент­ралата на „Раковски” 134 и Министерството на промишлеността е изпратил общинският съветник и председател на СДС в гра­да Филип Кюртев. В него се изразява възмущение от ре­гистрираното в съда работническо-мениджърско дру­жество с изпълнителен ди­ректор г-жа Мариела Павло­ва.

 

Казва се, че местната организация не приема тако­ва дружество и ако прави­телството позволи на Пав­лова да ръководи „Горубсо-Златоград”, то изборите през пролетта на тази го­дина за ново Народно събра­ние ще бъдат бойкотирани...

Казвахме преди местните избори, казваме и сега, пре­ди парламентарните избори, че т. нар. СДС в Златоград е всъщност една порочна сбирка на братовчеди бивши комунисти, които нямат и не са имали нищо общо с Каузата и Идеята СДС, които се гаврят със седесарските чувства и наст­роения на редовите симпа­тизанти на тази партия. Това се потвърждава от последната акция на г-н Кюртев, когото питаме: до­пита ли се до хората и как стана това, за да пише по­добни ултиматуми до пра­вителството?

Защото само хора, случайно попадна­ли в една организация, мо­гат да си позволят по такъв начин да рекетират върховното си ръководство, произнасяйки се уж от име­то на „членове и симпати­занти”. Които най-вероятно и хабер си нямат, че се произнасят от тяхно име. При това поводът е повече от елементарен - регистри­рането на някакво „ремеденце”, което, по думите на ли­дера на КНСБ при срещата си с миньорите в Златоград, трябвало да стане още пре­ди 2-3 години.

Друг е въпро­сът, че точно „ортаците” на г-н Кюртев докараха г-жа Павлова в Златоград като ликвидатор на „Горубсо” и е твърде възможно, както ве­че се говори, точно те да стоят зад регистрацията на „Златоградски мини” ООД. Справка - собствениците на „Мега”, където хорото се во­ди от следствения за дала­вери в „Булгаргаз” Васил Филипов, намерил тих пристан сред „седесарските” редици в Златоград.

А до бойкот на изборите едва ли ще се стигне - няма кой да слуша Филип, нито да му вярва. Както не му повя­рваха и на местните избори…

 

(Бр. 4/2001 г. на „Златоградски вестник”)