Новини

„…Да распърснете враговете си как прах…”

сряда, 28 декември 2016 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Григор Пърличев

 

„Когато цариградски Патрикъ Самуилъ съ страшна измама урна Охридската Архиепископия и я прѣтопи и по вся България прати гърци владици, и на столътъ святи Климентовъ седнаха фенерски зверове и се изгони славянскиятъ язикъ и отъ цьркви и отъ училища, тога Български народъ се облѣче въ чърно, наведе глава до земя и не се надѣваше никакъ да добие пакъ, това що изгуби. Отъ тога насамъ, 108 години работахми повече за гърци. Со потъ български се вадехѫ (поливахѫ) гърцки училища, гърцки болници, гьрцки книгохранителници, и фенерски раскошъ. А българинътъ бѣше оголенъ и осъденъ само да работитъ и вси народи се смѣеха со насъ…

Помните, прочее, че Майка България е в окаянно състояние; помните, че Майка България е разкъсана на пет части. Когато всички народности се съединяват, България биде разединена. Никога история не забележила толика неправда. Майка България къто претърпе зверскии ярем в разстояние на пет векове, днес тя плаче изгубените си чяда Македония и Тракия. Тя плаче за плодородната Добруджа; тя плаче за Пирот, люлка на искусствата. Не забравяйте никога, че имате свещенна дължност, къто се развиете умом и телом, да притечете на помощ Майце си, да отриете нейните сълзи, да утешите скърбта й, да замените черните й дрехи с бели и весели, да турите на главата й венец. Тя си има венец, но да й турите и другий венец от цветя, които растат в Македония; да турите на ръката й онзи драгоценний пьрстен, что се намира в Тракия, чуден по красотата си, светъл како сълнце, пьрстен когото завижда всичкий свет.

Вишний Бог да углади пътят към Тракия и Македония, да Ви сподоби да распьрснете враговете си как прах, да стъпвате на змии и скорпии, да освободите братята си, да се вьрнете с победни венци на главите си, да утешите расплакана Майка България, да прославите благочестивий Наш Княз и да станете безсмъртни на земи и на небеси. Амин.”

 

(Бр. 17/2016 на „Златоградски вестник”)