Новини

Златоград на 136 място, Неделино – на 269-о

четвъртък, 22 декември 2016 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ В класацията на училищата в България въз основа на матурите в 7 клас (2016)

 

Нека обаче не бързаме с обобщенията на едро, защото става въпрос за общо 1778 училища, като на 1711-о място, например, е ОУ в с. Павелско, Чепеларско, което има 27.85% среден успех. Първото училище от смолянско в класацията е ОУ „Иван Вазов” в Смолян, което е на 82-о място, със среден успех 71.10%.

 

Златоградската гимназия „СОУ „Антим І” следва веднага след нея, както казахме – на 136-о място, с успех средно 67.32%.

Един бърз поглед към успеха на още някои от родопските училища, намерили място в класацията, ще ни покаже, че ОУ в с. Чепинци, Рудоземско, е на 160-о място и среден успех 65.78%, а чак на 269-о място след него е неделинската гимназия „Св. св. Кирил и Методий”, с успех 62.65%.

Гимназията в Рудозем пък е на 346-о място, с успех 59.27%. А смолянската гимназия „Отец Паисий” е на 458-о място, с успех 56.01%. Много преди нея, на 287-о място, е ОУ в с. Средногорци, Маданско, с 61.04% успех.

Второто златоградско училище – ОУ „Васил Левски”, е 736-о в поредицата, със среден успех 50.26%, ОУ в Девин е на 998-о място, с 44.92%, училището в Борино – на 1210-о място, с успех 40.82%.  

Тази статистика се превърна в една от най-четените информации тези дни. Тя е изготвена от Мария Рашева, която получи данните с резултатите на училищата от МОН, след като подаде заявление за достъп до обществена информация.

Според нея, графата успеваемост се получава като сборът от всички резултати по предметите се раздели на максималния възможен сбор и е изразен в проценти. Например, ако децата от едно училище са положили изпит по всички предмети, сборът от техните резултати се дели на 246 (максималните точки са дадени в една таблица след самата класация); ако децата от друго училище не са положили изпит по чужд език (нямам идея защо това е допустимо, но е факт всяка година), то тогава техният сбор от точки се разделя на 211, защото това е техният максимум. И така за всички предмети. Мария Рашева е оформила класации на училищата в България, на училищата в София и на държавните училища. Споделя, че на българското семейство предстои важен избор на училище и по тази причина вълнението е обяснимо.

Матурите или т.н. Национално външно оценяване (НВО) в 7 клас, се провеждат от средата до края на месец май всяка година. Тестовете са по български, математика, география, история, физика, химия, биология и чужд език.

Затова ще завършим с данни за резултатите на златоградската гимназия по тези предмети, като в скоби дадем процентите на първото смолянско училище в класацията – на ОУ „Иван Вазов”, за леко сравнение.

И така резултатите са следните: по БЕЛ 44.87 (45.01), по МАТ – 32.61 (38.01), по ГЕО – 14.61 (15.41), по ИСТ – 15.17 (14.66).

По физика успеха ни е 11.43, по химия – 11.52, по биология – 10.04 и по чужд език – 25.35.

 

(Бр. 16/2016 на „Златоградски вестник”)