Новини

Работодатели могат да подават за 125 млн. лв. евросубсидии

вторник, 20 декември 2016 Златоградски вестник Златоградски вестник
 

+ До края на 2016 г. ще стартират четири различни програми, ще се подкрепят работодателите дори чрез осигуряване на транспорт на служителите, когато работното място е извън населеното място…

 

Георги ЖЕЛЯЗКОВ

 

 

Компании и работещи ще могат да кандидатстват за нови 125 млн. лв. евросубсидии по програма „Развитие на човешките ресурси” до края на годината. Това показва справка на социалното министерството (МТСП). Средствата ще са по две нови процедури и по две вече познати. За първи път финансиране ще се дава за обучение на предприемачи и за компании със сезонна дейност. И двете трябва да започнат през четвъртото тримесечие на тази година, а планираният ресурс е общо 35 млн. лв.

До края на тази година пари ще има и по други две направления, които са познати от предишния програмен период. Едната е за финансиране на конкретни нови умения, а другата - към подобряването на условията на труд. През миналата година социалното министерство започна четири от вече познатите мерки, изпълнявани и през стария програмен период. Те са насочени основно към обучения и създаване на заетост, а достъпният ресурс е малко над 380 млн. лв. При по-голямата част от процедурите е предвидено 100% грантово финансиране. Съфинансиране се предвижда само при някои от тях - 20% при „Добри и безопасни условия на труд” и между 30 и 50% при „Специфични обучения”.

Какво ново?

Една от новостите в този програмен период е възможността работодателите, чиято дейност има сезонен характер, да получават от държавата пари за осигуровки на служителите. По време на неактивния сезон, освен за осигуровки работодателят ще може да получи до 2500 лв. за обучение на работници. Осигуряването ще е на непълен работен ден, парите за обучението и времето на осигуряването са за целия период на проекта. От МТСП обясниха, че няма определена продължителност на един проект и реално може да продължи до 2018 г., когато приключва схемата. В обученията могат да участват не само вече наетите работници, но и безработни, за които работодателят е заявил, че ще ги наеме. Общият бюджет на схемата „Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността”, е 30 млн. лв. А от парите ще могат да се възползват не само фирмите от туристическия бранш, но и производителите, чиято дейност също има сезонна натовареност.

Според МТСП работодателите ще имат възможност сами да определят в кои периоди човешките ресурси в предприятията да работят и в кои ще се обучават. Дебют ще има и схема, наречена „В подкрепа на предприемачеството”. Тя ще е с бюджет 5 млн. лв. Целта й ще е да подготви безработни и заети, които желаят да развиват собствен бизнес. Те ще могат да получат консултантски услуги за подготовка на бизнес план и да се включат в обучения, за да придобият нужните за управлението и развитието на бизнеса знания и умения. Желаещите да развиват собствен бизнес ще имат възможност за насочване и достъп до кредитен ресурс чрез финансовите инструменти по ОПРЧР и ще могат да ползват допълнителни консултации в стартовия период за развитието си като предприемачи. Ще могат да кандидатстват новорегистрирани и съществуващи предприятия в определените в Националната стратегия за насърчаване на МСП сектори (сред тях са IT, машиностроене, текстил, електроника и др.), както и предприятия, развиващи дейност в здравеопазването, процесите, свързани със застаряването на населението, културните и творческите индустрии и др. Кандидати по тази мярка трябва да са центрове за развитие на предприемачеството, НПО, финансови институции, като минимумът на проекта им трябва да е 50 хил. лв. Предприятието пък трябва да иска да развие бизнес за над 25 хил. лв.

Познати програми

Нов подход към обученията на заети ще предостави програмата „Специфични обучения”, с бюджет 10 млн. лв. Тя е насочена към повишаване на производителността на труда и създаване на заетост чрез уникални за всяко предприятие обучения. Кандидатстват работодатели, максималната сума за компания е 3.9 млн. лв., а финансирането получават обучителите.

В процес на обсъждане е и още една процедура – „Добри и безопасни условия на труд”. Тя цели осигуряване на безопасни условия на труд в предприятията и подобряване на работната среда, управлението на човешките ресурси, осигуряване на възможности за въвеждане на гъвкави форми на заетост и насърчаване на географската мобилност на работната сила в страната. Така ще се подкрепят работодателите чрез осигуряване на транспорт на служителите, включително с цел запазване на тяхната заетост и повишаване нивата на устойчива заетост, когато работното място е извън населеното място на тяхната месторабота. Финансирането ще е с бюджет 80 млн. лв. и проектите ще се състезават.

 

(Бр. 15/2016 на „Златоградски вестник”)