Новини

Родопски насуски за нашине люде в Ксантийско

Saturday, 17 December 2016 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Как му го настъпиха…

 

Адно́ я́це дльо́го чуле́чище с пату́ре, утишло́ на зъболе́кар (доктур за забе) в градо́н (касабана).

Зъболе́кар би́ла адна́ яце му́тька, дре́бна жени́ца. И айсо́ай гу мо́ачила, и айно́ай гу мо́ачила - ни ще да изли́за забо́н. Пу́скала сто́лан (скемлена) и надо́лу, и наго́ре, ама на́… И му рекла:

- Дядо, зьо́ами да ку́книш на земя́та.

Ку́кнал дядону, пак мъоачила, ама ни ста́ва, дльо́го е. Тугаф му рекла:

- Дя́до, сьо́дни на чиме́нтосо.

Сьо́днал дядоно и ага́ са изру́кал сас си́лум глас:

- А....аа...ааа...аааа!

- Амчи́ дя́до бре, яз ни сам гу фа́тила още!

- Ти ни си гу фа́тила, ам си гу насто́апила. - рекал чуле́кан…

 

 

Кακ μоυ γκо ναστоπιχα

 

Аδνό γάτσε ντλιόγκо τσоυλέτσισστε σ πατύρε оυτισσλό να ζαμπоλέκαρ (ντόκτoυρ ζα ζάμπε) β γκραντόν (κασαμπάνα). Ζαμπоλέκαρ μπίλα αντνά γάτσε μоύτьκα ντρέμπνα ζζενίτσα. I αϊσоάϊ γκоυ μоάτσσιλα, ι αϊνоάϊ γκоυ μоάτσσιλα – νι σστέ ντα ιζλίζα ζαμπόν. Поύσκαλα στόλαν (σκέμλενα) ι ναντόλoυ ι νανγόρε, άμα νά… I μоυ ρέκλα:

- Ντιάντо, ζιоάμι ντα κоύκνιςς να ζεμιάτα.

Коύκναλ ντιάντоνоυ ι πακ μоάτσσιλα, άμα νι στάβα, ντλιόγκо ε. Тоυγκάφ μоυ ρέκλα:

- Ντιάντо, σιόντνι να τσσιμέντоσо.

- Σιόντναλ ντιάντоνо ι αγκά σα ιζρоύκαλ σας σίλоυμ γκλάς:

- А-α-α, α-α-α, α-α-α!

- Аμ τσσι ντιάντо μπρε, γιας νι σάμ γκоυ φάτιλα όσστε!

- Тι νι σί γκоυ φάτιλα, αμ σι γκоυ ναστоάπιλα. – ρέκαλ τσоυλέκαν.

 

(Бр. 15/2016 на „Златоградски вестник”)