Новини

Още три блока в града ще бъдат санирани

петък, 16 декември 2016 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Одобрена е безвъзмездна финансова помощ за Златоград по проект за енергийна ефективност и обновяване на жилищни блокове. Този път това са блокове  № 193, № 199 и блок „Златолист”. Сумата за тях е 879 769 лв. Проектното предложение е насочено към удължаване на жизнения цикъл на сградите, тъй като понастоящем те са енергийно неефективни - построени са през 60-те и 70-те години на миналия век и оттогава не са обновявани цялостно. Освен от мерки за повишаване на енергийната им ефективност, те се нуждаят и от конструктивно укрепване. Мерките, които са предписани, са топлинно изолиране на външни стени, подмяна на метална и дървена дограма с дограма PVC, стъклопакет, топлинно изолиране на покриви, подмяна на осветлението им.

 

(Бр. 15/2016 на „Златоградски вестник”)