Новини

Депесарските общини (+ Неделино) – с повече пари допълнително

четвъртък, 15 декември 2016 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Правителството е одобрило допълнително целево финансиране в размер на 1 410 хил. лв. за четири общини в област Смолян на редовно заседание на Министерски съвет наскоро. По бюджета на община Мадан ще се приведат 250 000 лв. за сондажно и хидро-геоложко проучване – „Сондаж-1”. Община Борино ще получи допълнително от държавата 490 000 лв. - за изграждане на площадно-парково пространство в централното село, а 250 000 лв. са предвидени за община Рудозем - за два технически проекта за сондаж за минерална вода.

Единствената недепесарска община в „наградената” с допълнителни средства към бюджетите им група родопски общини – Неделино, ще получи още 420 хил..лв. - за доизграждане на ул. „Напредък” в града.

 

(Бр. 15/2016 на „Златоградски вестник”)