Новини

Ново предприятие в Родопите търси работници

четвъртък, 15 декември 2016 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

„Теклас България” АД в Кърджали набира персонал и от Златоград – оператори на машини, мъже и жени. Осигурява съвременни условия на труд, безплатен транспорт до населеното място, безплатна храна и работно облекло, възможност за дългосрочна професионална реализация, добро заплащане. Компанията е най-големият инвеститор и работодател на територията на област Кърджали и в момента разширява обема на производството си. Тя е специализирана в производството на каучукови водни съединения и пластмасови тръби за автомобилната индустрия.

 

(Бр. 15/2016 на „Златоградски вестник”)