Новини

#отархива Ново 20: По 1000 лв. събират мераклии, за да пускат втори вестник в Златоград

Tuesday, 13 December 2016 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Местни бизнесмени съобщават в редакцията, че неуспелият кандидат-кмет на отминалите местни избори - Филип Кюртев, им ис­кал по 1000 лв., за да прави още един вестник в общината…

 

Чита­телите ни знаят, че това е от­давнашна идея фикс на лица ка­то Парамов, Бабачев и от извес­тно време на Кюртев и други комунисти, в чиято предизборна кам­пания влизаше и затриването на ЗВ.

Засега няма клъвнали шарани на тлъстата „такса”, искана от Филип, тъй като се оказало, че за стократно по-малка сума всички имали целогодишен абонамент за „Златоградски вестник”.

И друг път сме казвали, че приветстваме подобно начинание, но имаме право да се съмняваме в чистотата на намеренията му. (Справка - бр. 14 на ЗВ от м. г.).

Още повече, както разбираме, няка­къв екип отвън, по подобие на горубсовските ликвидатори, щял да идва да прави втория вестник...

Но къде се е чуло ня­къде ликвидатор на „направи” не­що?

По-скоро, Филипе, ще ти излапат парите и ще си идат.

Защото освен пари трябва и не­що друго - познания и любов към тоя град! А не само комбинации и сметки за излапване... ЗВ

 

(Бр. 9/2000 г. на „Златоградски вестник”)