Новини

#отархива: Общински бабаит размахва пръст на вестника

вторник, 13 декември 2016 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Ефим УШЕВ

 

 

Чиновникът от Общинската администра­ция Спас Салагьоров се разкрещя в центъра на града, в присъствието и на председателя на ОбС, колко много проблеми му създавал вестникът с публикуването на писма на чи­татели, отнасящи се до служебните му за­дължения.

 

Чиновникът, за когото вестни­кът явно е „хали-гали”, а не за граждански­те проблеми, визираше конкретно писмото на читателя ни Христо Налбантов, който се осмели да изрази мнението си за неком­петентната работа на Салагьоров в един от миналите броеве. И с характерната ре­акция на всеки примитив, Спас размаха пръст на редактора да не му създава проб­леми и да внимава по-нататък какво пише...

И това го казва човекът, създавал години наред проблеми на цял град и в писмата си хората вече са пропищели и затрупали новия кмет с жалби­те си срещу него!

А най-страшното е, че на те­зи жалби срещу него отговори пише той сами­ят!

Точно тази процедура на чиновничеството читателите ни наричат върха на гаврата с тях и връх на бюрократщината.

Така че вместо да се зъби на вестника, по-добре Салагьоров да раз­говаря с хората по проблемите, които трябва да им решава, а не да ги задълбочава и да пие кафета, докато те го чакат пред кабинета му да им обърне внимание.

 

(Бр. 6/2000 г. на „Златоградски вестник”)