Новини

#отархива Пиян ненормалник плюе срещу ЗВ в р-т „Мега”…

Monday, 12 December 2016 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

 

На бандитски огън са били подложени „Златоградски вестник” и неговият редактор тези дни в местния ресторант. Един добре известен тип, от­скоро вече изнесъл се от гра­да, но идващ тук да си избива комплексите, след като цял ден се наливал с бира, започнал де­журната си тирада срещу вестника, придружавайки я с цветисти псувни и още по-неп­рилични закани.

 

Някои от при­съствалите, шашнати от из­лялата се пиянска помия, ту­такси затърсили броеве на вестника, за да видят какво толкова става по страниците му.

От тях разбираме, че опле­теното с мафиотски групиров­ки лице си позволило да търси сметка от присъствали в за­ведението авторитетни лич­ности, дошли в Златоград за откриването на храма „Света Неделя” - как може те да подк­репят ЗВ, да му правят парич­ни дарения и дори да пишат мне­нието си в него по различни проблеми...

Та тези наши прия­тели ни казват, че за първи път присъстват на такава злоба срещу родното издание и по­неже са редовни негови чита­тели, не разбират основанието за нея. Според тях обаче пияндето затова си е пиянде - ни­що да не му се разбира.

Все пак, заканите му да унищожи вест­ника и редактора му, никак не били случайни - явно сте нас­тъпили яко интересите му, смятат читателите ни, чиято вечер била отровена от безс­мислено бълвотене.

И вече са сигурни, че в тази кръчма по­вече няма да стъпят.

Ние пък ще кажем, че колкото повече бандитите си отварят устата срещу вестника - толкова по­вече му се качва тиражът. Така че - наздраве! ЗВ

 

(Бр. 13/2000 г. на „Златоградски вестник”)