Новини

#отархива ВМРО и кметът на община Златоград протестират срещу изявленията на Доган

събота, 10 декември 2016 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Ефим УШЕВ

 

 

Изявленията на Ахмед До­ган в Кърджали, че с присъе­диняването на Златоград и Неделино към тази област уп­равляващите решават свои проблеми и ДПС е твърдо про­тив, се нуждаят от катего­ричен отпор, още повече че той си позволява да определя двете общини като „помашки”, без да ги познава.

 

На това трябва да се противодейства по всички възможни начини.

Това заяви пред ЗВ кметът на общината Младен Чаушев, според когото именно провокациите на Доган са с политически цели, докато мотивите на две­те общини да се отделят от Смолян са предимно и само икономически.

Не отговаря на лидерското му място в организация за пра­ва и свободи, след като не е готов да приеме правото на хората да преценяват къде са икономическите им интереси, единодушни са и лидерите от ВМРО в Златоград и Недели­но, които определят като скандални изявленията на До­ган, удивително съвпаднали с позицията на смолянския об­ластен управител, който е пра­вителствен чиновник.

Връх на националната безотговорност е определянето на двете общини като „помашки” - така един бъл­гарски депутат налива вода в мелницата на коварната гръцка пропаганда, изобретяваща помашка нация и език, за да скрие факта за съществуването на българско население с мохамеданско вероизповедание на тяхната територия.

Затова г-н Доган трябва да отговори: под определението „помашки” общи­ни има ли предвид, че те са бъл­гарски общини с изконно бъл­гарско население и кога е по-искрен - през 1991-1992 г., когато турцизираше българските моха­медани в Западните Родопи и заявяваше, че те са турци, заб­равили „майчиния” си език; или се­га, когато е против присъединя­ването на двете родопски общи­ни към Кърджалийска област, под смешния предлог, че те ще на­рушат чистотата на етничес­кия вот в район, смятан от До­ган за негов политически феод.

ВМРО в Златоград и Неделино призовават Доган да се обърне с лице към искането и пробле­мите на хората тук, които са икономически, а не да политиканства егоистично на техен гръб, с етническата мисъл за политическия си комфорт.

 

(Бр. 12/2000 г. на „Златоградски вестник”)