Новини

#отархива Местният прокурор заплашвал гражданин да се отрече от сведенията си

вторник, 06 декември 2016 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Ненчо Колев от с. Аламовци заяви пред окръжния сле­довател Василев, че лично ра­йонният прокурор Метахчов го принудил да се откаже от споделеното преди две годи­ни в редакцията за нанесен му побой от гранични офице­ри, обвинили го в каналджийство към съседните гръцки се­ла.

 

Прокурорът му напомнил, че ако не направи това, щя­ло да се случи нещо на сина му, на когото предстояло да влезе в казарма.

Така чове­кът се отрекъл от сведения­та си пред следователя от РПУ, което пък веднага дало основание на Метахчов да спретне ново обвинение сре­щу редактора на „Златоградски вестник” за клевета.

На очна ставка с него обаче, пред окръжния следовател, Н. Колев потвърди преживелиците и униженията, на които е бил подложен от майор Узунов, и каза, че е готов да ги повто­ри и пред по-висши съдебни ин­станции, ако това се наложи.

Остават неясни апетити­те на Метахчов да преследва с всички средства редактора на ЗВ. За всеки случай ще му се наложи да поработи доста за обществения си имидж, дал основание за плъзването на различни слухове по негов ад­рес. ЗВ

 

(Бр. 1/2000 г. на „Златоградски вестник”)