Новини

Готови са наредба и тарифа за водоползване на водата от Ерма река

вторник, 22 ноември 2016 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Иван СТЕФАНОВ

 

 

Наредба за издаване на разрешителни за водовземане на минерална вода от Ерма река предлага кметът на общината за приемане от ОбС. Същата е съпроводена и с тарифа, по която ще се плаща за количествата, които ще бъдат изземвани от бъдещите ползватели на минералната вода от Ерморечието.

 

Според наредбата, разрешителното за  водовземане, за което ще се плаща 250 лв. такса, се  издава за срок до 20 години. Без такса ще бъде водовземането за обществени нужди и ползване. Водовземни разрешителни общината ще издава за балнеолечебна дейност и за геотермално отопление. Готови са и типовите бланки, които ще се попълват от искателите, с данните на заявителя и целта на водоползването.

Според тарифата, единичният размер на таксата за водовземане на минерални води, се определя съгласно таблицата:

 

№ по ред

Цел на използване на минералната вода

Размер на таксата  (лв./куб. м)

t = или по > 40 °С

1.

За балнеолечебна дейност и профилактика

0.20

2.

За производствени (стопански) нужди

0.45

3.

Всички други цели

0.50

 

Припомняме на читателите, че вариантът на кмета за докарване на водата от Ерма река в града, е за отопляване на 6-7 общински сгради и досега е изхарчил близо 3.5 млн. лв. - за нов сондаж в селото и построяването на малко басейнче там, което дори то все още не е пуснато. А с поред общински съветници – монтираната китайска техника към него вече е извън строя… Искането към държавата по този проект е за последваща инвестиция в размер на още 16-18 млн. лв., като се предвижда изкопаване на канал и заравяне на тръби от сондажа в Ерма река до Златоград – разстояние от около 14.5 км.

Този скъп и неефективен вариант остана безалтернативен, тъй като кметът успя да го наложи, като не позволи разглеждането на други варианти - например докарването на водата от сондажа в с. Аламовци (8 км разстояние и 10 млн. лв. по евтино); или пък гражданския проект, за който настояваха и настояват в момента с подписка граждани – за съвместно българо-гръцко оползотворяване на водите от близкото с. Баните, Ксантийско, която, качена помпажно в резервоар на вр. Костадин, след това по гравитачен път идва в Златоград за балнеосанаториум на терена на бившата „военна” градина, както и топлофицирането първоначално на кварталите Граничар и Малка река (около 8 км разстояние и 12 млн. лв. сметка).

И още – въпреки че двете местни училища и администрацията на общината са сред предвижданите шест сгради за отопление с минерална вода, това не попречи на кмета да започне „усвояването” на над половин милион лева норвежки пари, с които да смени отоплителните им системи и котли за изгаряне на дървени пелети, с които да се отопляват! (виж стр. 1) Което, разбира се, означава, че като дойде водата, пак ще ги смени, „усвоявайки” нови милиони, за да ги пригоди вече към водно отопление...

 

(Бр. 14/2016 на „Златоградски вестник”)