Новини

#отархива Клуб „Античалга” се създава в Златоград

четвъртък, 17 ноември 2016 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ Профани развращават съзнанието на деца, като ги карат да пеят попчалга в читалището…

 

 

Агресивната чалгаджийска вълна в общината непремен­но ще породи противодейст­вие, смятат инициатори на движението, което вече наби­ра сили и съмишленици, разтревожени от мръсотията, ле­еща се из заведения, автобу­си, а от известно време и от сцените на читалищата.

Те­зи музикални сурогати нямат нищо общо с българската на­ционална традиция и като мръсна пяна ще си оттече в канализацията на времето. Но дотогава противодействие е нужно, защото фолк кичът ни отделя не само от цивилизо­вана Европа, но и от истинските музикални ценности на света, казват радетелите за повече култура около нас,сред които са представители на ВМРО, Младежкия център, учителски и лекарски среди, както и нашата редакция.

Недопустимо е в заведението да те гледат като извънзе­мен, когато помолиш да се смени просташката чалга с нещо европейско, а бармани­те дори не са чували за хито­вете на Емили, Шъная Туейн, Тейлър Дейн, Ванеса Паради, Натали Имбрулия, Хенсън и т.н. Най-тревожното е, че вместо да противо­действа на днешната чалга истерия, в нея се включва и такъв културен институт с традиции, какъвто е читали­ще „Просвета”, споделят мла­дежи, случайно присъствали на прослушване на деца, кара­ни да разучават и пеят чал­га, с която да се явяват на конкурс!?

Тази просташка ин­вазия в детското съзнание, плащана от известен търгов­ски профан, не може да се оп­редели по друг начин; това ве­че наистина е рязане в коре­на на българската национална традиция, захранвала през ве­ковете изконни ценности у нашите деца, за да будят въз­хищение с изпълненията си из целия свят...

Клубът Античалга ще нас­тоява бармани и търгаши, лю­бители на трътлести фолк-бездария, да не налагат при­митивните си музикални вку­сове на по-голямата част от златоградчани, за които по­сещението в заведения е же­лание за прилична отмора, но и уважение към собственици­те им.

От които биха искали съответстващо отношение…

 

(Бр. 5/1999 г. на „Златоградски вестник”)