Новини

#отархива Общински имот продал Бабачев...на себе си?

четвъртък, 17 ноември 2016 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Миналата седмица е било делото, което общината во­ди срещу ликвидатора на общинската фирма „Върбица” Борис Бабачев - за неизгодно продадената сграда в центъра на града, с което общината е ощетена с над 80 милиона лева.

След като адвокатът Пампоров отказа да води делото, с не­го са се ангажирали софийски адвокати. Резултатът сега е, че то се разделя на три части - продажбата на двата обекта на първия етаж, понеже са с цена под 5 млн. лв., ще се гледа отно­во в Районния съд, а продаж­бата на втория и третия етаж, с цена 47 млн. лв., ос­тава за разглеждане от Ок­ръжния съд.

Новите адвокати подози­рат, че продажбата е извър­шена посредством подставе­ни лица и всъщност ликвида­торът е продал на себе си и негови близки об­щинския имот. Това обаче те­първа ще се уточнява и разк­рива, смятат те.

Любопитно е и това, че с далаверата се занимава вече и следствието в Смолян, независимо и без знанието на кмета на общината. Вече е разпитван и дал писмени показания председа­телят на ПК по бюджет и фи­нанси към ОбС Веселин Ха­джийски. ЗВ

 

(Бр. 2/1999 г. на „Златоградски вестник”)