Новини

#отархива Местни протежета на Васил Филипов започват драпане към кметския стол

вторник, 15 ноември 2016 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

По-малко от седмица, след като бившият бос на Булзаргаз демонстрира могъщество в Зла­тоград с мерцедеси и луксозни джипове, мест­ните деятели „седесари” се събраха и издигна­ха за кандидат-кмет в предстоящите местни избори управителя на ресторант „Мега” - Фи­лип Кюртев. Това е третата кандидатура в общината след независимите д-р Ангел Белев и Красимир Младенов от Бюрото по труда.

 

По-интересна е обаче първата партийна кан­дидатура, станала известна в Златоград, защото тя е именно на СДС.

Г-н Кюртев е педа­гог по образование, но не се е занимавал със специалността си. Работил е в Общинския на­роден съвет преди ноември 1989 г., като спе­циалист в стопанския отдел. До 1990 г. е член на БКП, после симпатизира на личности като Александър Каракачанов и Петър Дерт­лиев. Към СДС минава, след като сестра му Милена Пехливанова става неин председател.

Научаваме, че десетината участници в съб­ранието, издигнало го за кандидат-кмет, са били обилно почерпени след това с цаца и гроз­дова.

Основното занимание на Филип винаги е би­ло търговията, а заедно със съдружника си оби­ча да участва в закупуването на различни офи­си, терени и прочие, където е особено акти­вен. Най-големият му засега удар са сделките с бившия ликвидатор на „Върбица” Бабачев, къде­то е и сладкарницата в киното.

След като се разправиха с бившите си съдружници, основен пакет в „Мега” закупи изгоненият от Булгаргаз Васко Филипов, който се подвизава в ре­шението на съда с името на жена си.

По информация на някои от въпросните де­сетина от събранието по издигането на Кюртев за кмет, и те самите нямало да пуснат гласа си за него, но просто е нямало друг на­чин, освен да си мълчат.

Към посочените се очаква да се присъедини и постоянният канди­дат за различни постове и любител на дирек­торски бордове с добро заплащане - Тито Валенцов.

Повече любопитна информация - в след­ващите броеве.

Курти Здравчовски

С. Аламовци

 

(Бр. 11/1999 г. на „Златоградски вестник”)