Новини

Думи за Апостол войвода

петък, 04 ноември 2016 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

„Апостол Петков Терзиев е най-популярния и най-заслужилия деятел в Боймия - дългогодишен околийски войвода в Ениджевардарско и защитник на политически и икономически поробените боимци, поради което е възпят в народната песен с името: „Ениджевардарско слънце”.

Неговото име и делата му ще заемат съответно място в историята на македонското освободително движение, наравно с големите интелектуални деятели в това движение - не като проповедник на освободителната идея, не като идеолог на движението, а като организатор и боев ратник, обхождащ денонощно полските и планински Боимски села. Той беше неук, но притежаваше природен ум и душевни добродетели. Всеки, който се срещнеше с него, на пръв още поглед в лицето и очите му четеше доброта и благородство. По душа той беше добродушен, отзивчив, честен, справедлив и безкористен; по темперамент - подвижен и храбър, а по усет - съобразителен и предвидлив. Той странеше от „учените”, които наричаше „чонголи”, не защото бягаше от светлината на разума, а защото предпочиташе делата и практическите решения пред словоохотливостта и страхливостта...

Той замисли да създаде и укрепи втора своя военна база в Ениджевардарското блато, освен тази в Паяк-планина, където, последователно построи ред колиби, в които почна да складира оръжие и храни и в които можеха да почиват заболели четници. Тези колиби след въстанието станаха важна база и опора против нападенията на гръцките андарти и турския аскер, в борбата им против Организацията и изобщо против българщината в Македония...”

 

(Из книгата „Революционните

борби в Паяк Планина”, от Христо Шалдев)

 

Долу край Гумендже

 

 

Долу край Гуменджа - река

                                   Чикърчица.

Край Чекърчица, на дърво явор,

на дърво явор - гърк обесено.

- Ой Яне, Яне, Яне гъркомане!

Ой Яне, Яне, гръцко андарче!

Кой те теб убеси на дърво явор?

- Мене ме убеси Постоль войвода,

Постоль войвода - Вардарско слънце.

Гръцките моми в църно облечени,

Църно облечени, Яне го жалят.

Бугарските моми - бело пременени,

бело пременени - на оро играят.

 

(Народна песен от гр. Гуменджа)

 

Бр. 13/2016 на „Златоградски вестник”