Новини

Темата: Не с вода – с пелети отопляваме училищата в града

вторник, 01 ноември 2016 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Кметът Янчев подписал договор с изпълнител на проект за реконструкция на котелното и отоплителните системи в сградите на ОУ„Васил.Левски”, СОУ „Антим I” и общинската администрация в Златоград. Парите за проекта са по финансов механизъм на Европейското икономическо пространство, за изпълнение на енергоефективно отопление.  

 

След обществената поръчка за избор на изпълнител на строително-монтажните работи, е сключен договор за възлагане с фирмата „Меаца” ЕООД. Преди това обаче общината има договор с Министерството на енергетиката, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 756 256 лв. Срокът за реализация на проектните дейности е 16 месеца - до 18 декември т. г., като ще се извърши цялостна реконструкция на котелните помещения с монтаж на нови котли за комбинирано изгаряне на пелети и дърва. Включва се и подмяна на старите отоплителни тела и тръбна мрежа. Цел на проекта са „повишаване качеството на живот и температурния комфорт”… Но и „намаляване на емисиите на въглероден диоксид в атмосферата”. Което малко трудно се осъществява при горенето на дърва и „пелети”. Които също са от дърво. По-точно от дървени отпадъци…

Министерство на енергетиката е програмен оператор на фонда "Енергийна ефективност и възобновяема енергия". А Министерство на петрола и енергетиката на Кралство Норвегия също предоставя средства за ремонта на трите сгради в Златоград.

И така, с отделянето на тези три сгради, за отопление с водата от Ерма река остават читалището, детската градина и болницата. ЗВ

 

(Бр. 13/2016 на „Златоградски вестник”)