Новини

#отархивитеРедакционно: Местни бандити се разпознали в материалите ни

понеделник, 24 октомври 2016 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

С удивление разбираме, че някои материали от послед­ните ни броеве са подейства­ли като огледало за някои мес­тни типове, които са се раз­фучали из кметство, полиция и прокуратура, за да търсят цаката на вестника, търсей­ки под вола телета. Още по-удивително е, че те се раз­познават в текстовете, без да сме споменали нито едно име.

За подобни реакции все­ки уважаващ се вестник би се поздравил, защото явно е улу­чил пулса на момента. Отдав­нашен е меракът на определе­ни среди в града да запушат гласа на „Златоградски вест­ник” и дори да го унищожат, защото наближават и мест­ни избори. А на гореспомена­тите, всички знаят това, са­мо едно им липсва, за да глът­нат всичко в града - местна­та власт.

Ще им кажем обаче, че от следващата година вестникът ще излиза не през седми­ца, а всяка седмица. И всички­те им далавери ще заемат първите страници, за да знае народът кой и защо се е упъ­тил към вота му с такава стръв, гняв и неприлично от­ворена уста.

Така че, драги читателю, приятелю, горе главата - спу­кана им е!

И никакви министърчета приятелчета не могат им помогна…

 

(Бр. 20/1998 г. на „Златоградски вестник”)