Новини

#отархивите: Бедствието в Златоград - снимка на държавата като враг на гражданите

четвъртък, 06 октомври 2016 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Светла ПЕТРОВА

 

Поразии за един милиард направи в Златоград водният апокалипсис в началото на миналия месец.

Хора загинаха, мостове и водопроводи бяха разрушени, къща не остана пощадена от побеснялата стихия. Министри и държавни чиновници надянаха тогава маска на загриженост и се разшетаха из пострадалите краища.

 

Стана ясно обаче, че са стигнали с мерцедесите си само до...Кричим.

Сега се изяснява и друго - че правителствената грижа за злочестите златоградчани се измерва с мизерните осем милиона лева, с които и един мост не може да се вдигне.

В това време дарители подпо­могнаха общината с повече от 20 милиона. А новоизбраният президент Петър Стоя­нов удържа думата си и не са­мо че пари от собствения си джоб извади и изпрати пода­ръци и лакомства за децата от града, но насочи внимание­то и загрижеността на юг на още маса общини и фондации.

Дори да обявим родопското бедствие за частен случай, от него могат да се направят принципни изводи. И най-нас­тойчивият от тях е за драматичното разминаване меж­ду теориите за социалната държава и социалистическата практика по въпроса.

Когато Партията пое властта през 1994 г., тя откровено заложи на първенството на държава­та в управлението и общест­вено-икономическите отноше­ния.

Тогава, през 1994-а, БСП обясни на електората предпочитанията си, с намерението да прави силна социална поли­тика, да се грижи за бедни и нещастни пенсионери, деца и други страдалци.

Две години по-късно се вижда, че в тяхно изпълнение държавата е най-големият враг на гражданите, а правителството, по думи­те на един социалистически депутат, е най-големият кре­дитен милионер в държавата.

Две години по-късно тънат в разорение всички и всичко, дето трябва да разчита на държавния бюджет. Държава­та е грижовна майчица единс­твено за партийните апаратчици, които с лоши кредити създадоха класата на червени­те милиардери.

Чудно ли е тогава, че каби­нетът Виденов, вече в остав­ка, остави едва 8 милиона инфлационни лева на жертвите от златоградското бедствие...

 

(Бр. 1/1997 г. на „Златоградски вестник”)