Новини

#отархивите: За българите от Голо бърдо – с любов

сряда, 05 октомври 2016 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Златоградското дружество на ВМРО излезе с призив към съгражданите си да отделят от скромните си средства в подкрепа на бедстващите в Голо Бърдо (Албания) над 45 000 българи, обърнали се за по­мощ към президента Петър Стоянов.

 

И в най-зловещите години на комунизъм в Албания на­шите сънародници там не забравиха и не погубиха на­ционалната си идентичност и самосъзнание - се казва в призива. Сега те молят за най-насъщното - хляб и ле­карства. След като изпитах­ме на гърба си ударите на природната стихия, бяхме залети от хуманитарни по­мощи и пари и най-добре трябва да знаем какво е чо­вешка солидарност и съпричастие към човешката болка. Затова не може да ни е безразлична съдбата на оне­зи българи, за които всеки ден в бедстваща Албания е борба за физическо оцелява­не, приканва ВМРО в Златог­рад в обръщение по местна­та кабелна телевизия.

Наскоро към Голо бърдо от­пътува първият хуманитарен конвой от България с лекарства за над 20 млн. лв., които се разпределят за жителите на 15-те български села там. През октомври ще бъде вто­рата хуманитарна пратка и набирането на средства продължава. ЗВ

 

(Бр. 16/1997 г. на „Златоградски вестник”)