Новини

Необходим коментар: Общинско…или градско „оптимизиране” на просветата?

вторник, 27 септември 2016 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Интересно е, че администрацията на кмета внася „Общинска програма за оптимизиране на училищната мрежа в общината”, за да се „оптимизира”, т. е. съкрати, всъщност едно от училищата в града. В този смисъл тази „програма” е по-добре и е по-точно да се нарече „Градска” програма за оптимизиране и т. н.

 

Защо в програмата не се засяга и не се споменава проблема с едно друго средно училище – гимназията в с. Старцево „Св. цар Борис І”? Която от години закъсва все по същите причини (демографски и пр.) и е на път да стане от СОУ в ОУ. За това и дума не се обелва в уж общинската програма. А кметът и ОбС, вместо да чакат търпеливо то да се самосъкрати и после постфактум да мислят мерки, трябва ясно да се произнесат точно тук, в тази „общинска програма за училищно оптимизиране”.

И да кажат: искат ли или не искат, има ли нужда или няма нужда общината от средно училище в най-голямото село в областта. Защото, ако искат да има, а е и нормално да има, начинът за това е да прехвърлят въпросните ученици от ПГ „Христо Ботев” не в СОУ „Антим І”, след което да харчат предвидените огромни пари там, а в Старцево. Още повече, че точно там имаше осъществени донякъде идеи за въвеждане на професионални паралелки и сега просто същите трябва да се доразвият.

По този начин хем ще се спаси едно средно училище в общината, което и друг път сме предлагали, без да има кой да чуе, хем ще натоварят специално доставените от министерството на просветата ученически автобуси; хем и ще се спестят доста средства на държавата, де… А ако пък искат непременно да ги изхарчат тези пари (135 хил. лв.!), може да ги насочат в старцевското училище – за довършване на започналото някога „професионализиране” на тамошни паралелки.

И тогава вече местният бизнес може да помисли и предложи необходимите за местната икономика специалности, и съответно – да насочи малко свой ресурс за обучение на кадрите си там. Които да обучава и подготвя тук, на място, а не да се оплаква постоянно, че липсват кадри. Така, както направи в образованието една голяма пловдивска фирма, чийто опит в това отношение специално споделихме в един от миналите броеве на вестника. Нека огромната държавно платена кметска администрация и подбрани, да не казваме „избрани”, общинари не забравят все пак, че в Старцево държавата е вложила още по-огромни инвестиции в база и учебна инфраструктура, която следва да се използва и развива в интерес както на тамошната общност, така и на общината като цяло!

Така че, по-внимателно със закриването, а когато ще се закрива, нека си запазваме козовете другаде и оглеждаме проблемите от повечко страни.

 

(Бр. 12/2016 на „Златоградски вестник”)