Новини

Ново 20: 92.5 стават щатовете в общината, тези на съветниците - отделно

събота, 17 септември 2016 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ С още 3 се завишават бройките на издръжка от местните приходи, но и с още 28 по параграф „Други”…

 

Иван СТЕФАНОВ

 

 

Окуражен от добрата събираемост на данъците от фирми и граждани, кметът реши да увеличи бюджетно осигурените в поверената му територия. Малко е да кажем, че това е кощунство на фона на все по-обезлюдяващия ни се град, чиято бюджетна тежест би трябвало „реципрочно” да намалява. Явно обаче има доста „заслужили” покрай чеверметата хора, които сега е време да се устроят постоянно на служба.

 

Завишението щатно е видно от внесената от Янчев докладна записка до ОбС, с която иска нова промяна в структурата на администрацията. От нея разбираме, че същата е променяна на два пъти през 2013 и на още два пъти последователно през 2014 и 2015. Последна промяна на щата е правена обаче още по-скоро – през януари 2016, когато е установена досегашната численост - 62 щатни бройки, от които 45 за делегирани от държавата дейности, финансирани със средства от държавния бюджет и 17 допълнителни, дофинансирани със средства от общинските приходи.

Искането за нова промяна кметът обяснява с „увеличаването на зелените площи”, които изискват „адекватно отношение”, разбирай щатно…И предлага образуването на „…нови дейности „Озеленяване”, „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” и „Обредни домове и зали” и още две дирекции”. Така след съответното разбиване на обща администрация – 21 щатни бройки, специализираната администрация – 26 щатни бройки, длъжности на пряко подчинение на кмет и заместник-кмет – 3 щатни бройки, числеността на кметствата – общо 9 щатни бройки. Към „Местни дейности” сега правят три нови звена: Дейност „Озеленяване” с 4 щатни бройки и Дейност „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” - с 2 щатни бройки; и Дейност „Обредни домове и зали” – още с 3 щатни бройки. Или общо 64. 5 щата, при 62, както казахме по-горе, досега. И 20 бройки, вместо 17, както беше, на заплата от местните приходи. Като прибавим и 17-те щата общински съветници, които също са на месечна бюджетна издръжка от „Собствени приходи”, тежестта, която носим всички местни данъкоплатци, отива на 81.5 щата.

Това обаче не е всичко. Защото в Приложение № 2 за щатното разписание на администрацията са изписани още 28 щата, които досега са се водили на граждански договори. Сега обаче ги назначават на редовна платена служба, предимно хора, тичали в предизборните кампании на кмета, които сега ще са „на разположение”, за всеки случай, като междувременно ще получават заплата – пазачи, метачи, майстори за това-онова и пр. С тях щатовете в общината стават 92.5 бройки, но пак, разбира се, без щатните хрантутници от ОбС… 

 

Малко факти

 

По статистически данни от 1978 г., когато общината ни е в демографския си зенит, само Златоград е с население 8142 души. Тогава администрацията се е състояла от 28 чиновници общо. Днес, по данни към 15 април 2016 г., населението в цялата ни община, е 11 360 човека, при 6780 живеещи в града, макар и повечето от тях да са по чужбините. А администрацията ни минава 92 „пла́теници”, както казват братята македонци. Защо?! Според кмета – увеличили са се зелените площи и искат подържане… Само че точно на това заседание, на което съветниците гласуваха щатното административно увеличение, бе гласувано поредното заличаване на зелена площ – градинката до банята, за която писахме преди няколко броя, и която бе отстъпена на предприятието „Свобода”.

Тръгнеш ли обаче по главната улица към Стария град, ще видиш как повечето от зелените площи са превърнати в кални площадки от паркиралите в тях коли, започвайки от „кметската” пицария. Други пък специално са заградени с дървени огради от хотелиери, за лично ползване като паркинги. Без за това да се е произнасяла общината и каквито и да било там „експертни” съвети, както се прави, когато поискат да подарят някоя градинка някому. Е, как са се увеличили зелените площи? Може би се има предвид кутиите с цветя, опасли мостовете, които действително искат както плащане за подмяната им, така и поливане и наглеждане… Но това зелена площ ли е, г-не кмете! Истината отдавна е казана от народа – лесно се харчат чужди пари. Увеличавай такси и услуги, събирай и раздавай на свои ритнитопкови послушници, за които правиш цяла Дирекция „Спортна база”...

Бах тая „база” с цяла дирекция, би казал нормалният човек, но това е – всякакви ненормалници се навъдиха! Още повече, когато имаш и 17 послушни платеници, които вместо да контролират изразходването на всеки лев, се надпреварват да ти угодничат, като така, с поред тях, си заработват заплатата…

 

(Бр. 11/2016 на „Златоградски вестник”)