Новини

Финансов минус отчита отново болницата ни

понеделник, 12 септември 2016 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

778 пациенти са минали от началото на 2016 до края на март в златоградската общинска болница. Близо 63 на сто от тях са от Златоградско, а по 17% са от Неделинска и Кирковска общини.

За същия период реализираните приходи от дейностите в болницата, са 367 251 лв., предимно от клинични пътеки и договори за доболнична помощ. Разходите обаче са в размер 484 311 лв., или 116 790 лв. финансов минус. Капиталовата субсидия за болничното заведение от общината за същото тримесечие, е 74 958 лв. А общия размер на краткосрочните и дългосрочни задължения на болницата са 280 156 лв., със 184 хил. лв. в просрочие. От искане за финансова подкрепа до общината обаче става ясно, че управителят д-р Людмил Личев внася бюджетна заявка за болницата в размер 182 975 лв. Но решението на общинарите от януари гласи само 75 хил. лв., които към м. юни вече са изплатени. В миналия брой писахме, че задълженията на болницата към днешна дата са за 268 621 лв. и според д-р Личев общината следва да превежда по 10 хил. лв. месечно до края на годината – за разплащане на дълга.

 

(Бр. 11/2016 на „Златоградски вестник”)