Новини

Лев и двайсет за такси́ на километър, реши общината

неделя, 11 септември 2016 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

ОбС определи минималните и максималните цени за таксиметрови услуги на пътници в общината за един километър.

Дневна тарифа, според решението, да е с минимална цена: 65 ст. на километър, а максимална - 1 лв.

Нощна тарифа е съответно 80 ст. на километър минимално, а 1.20 лв. максимална цена.

Това става съгласно чл. 24а от Закона за автомобилните превози, според който общинските съвети определят минимални и  максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на съответната община, издала разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници.

 

(Бр. 11/2016 на „Златоградски вестник”)