Новини

Бюджетът предвижда средства от ЕС с 300 хил. лв. повече от 2015-а

събота, 10 септември 2016 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Близо 8.2 млн. лв. е сборният бюджет на общината за 2016 г.

Изпълнението на приходите му за първото тримесечие на годината е малко под 22 на сто от разчета за годината. Тук най-голяма е събираемостта на данъка върху превозните средства – 54% (77 200 лв.), което сравнено с периода на м. г. е ръст с 21. 5%.

По-скромни са приходите от данъка върху недвижимите имоти – около 30 200 лв., с 10 на сто по-малко от периода на м. г. Приходите от туристическия данък за тримесечието, макар отново скромен (1200 лв.), е с ръст от 24.5 на сто, спрямо същия период на 2015. Затова пък 60 % от разчета за годината е постъпил данъкът върху патентите – 22 500 лв., или ръст 3 на сто. Сериозно спадат за периода неданъчните приходи на общината – при 510 500 лв. за 2015, сега 285 400 лв. От общинските такси най-голяма тежест имат такса битови отпадъци – 138 400 лв., макар че и при тях има сравнителен спад.

Средствата от ЕС, с включено общинско участие в тях за т. г., са в размер, са 1 671 хил. лв. За сравнение – капиталовите разходи за 2015 г. са били 4 984 хил. лв., от които 866 хил. лв. от собствени приходи, а 1 300 хил. лв. са били средствата от ЕС.

 

(Бр. 11/2016 на „Златоградски вестник”)