Новини

Екоучилище „приютява” деца в Златоград

четвъртък, 08 септември 2016 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Зорка ХАДЖИЕВА

 

„Зелено училище” се провежда от началото на юни в Златоград. Организатор е Общинския детски комплекс и в него ще участват 50 деца от 6 до 11-годишна възраст.

„Училището” ще продължи до края на юли, след което лятната работа с малчуганите ще премине в клубни форми по интереси. Част от участниците ще посещават библиотеката, която партнира  в дейностите, които се реализират – новата обстановка в читалнята на библиотеката ще бъде запазената територия за лятната работа на  децата. Към „Зеленото училище” интерес прояви  Антъни Андерсън, който живее в Америка и прекарва летните ваканции при близките си в Златоград.

 

(Бр. 11/2016 на „Златоградски вестник”)