Новини

Полезен проект и за местната пожарна…

сряда, 07 септември 2016 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

 

290 хил. лв. за осветлението на Пожарната в Златоград осигури общината.

Парите са за подобряване на енергийната ефективност на административната

сграда и са от ОП„Региони в растеж”. Сградата на Районна служба е от 1981 г., от построяването й в нея не е правен ремонт или обновяване. По одобрения проект

ще се изпълнят дейности и за подобряването на работната среда в сградата, за подобряване на нейния облик.

 

(Бр. 11/2016 на „Златоградски вестник”)