Новини

Започва най-голямата програма за субсидии на малки фирми

петък, 02 септември 2016 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ Проектни предложения се приемат до края на деня на 12 октомври, подаването е изцяло по електронен път…

 

Иглика ФИЛИПОВА

 

 

Най-голямата програма за субсидии на бизнес тази година започва - малки и средни предприятия ще могат да кандидатстват за общо 90 млн. евро (176 млн. лв.), с които да купят енергийно по-ефективни машини, да построят цех или ВЕИ- захранване на фабриката си. Максималното безвъзмездно финансиране на компания ще е 1. 5 млн. лв.

 

Срокът за внасяне на проекта изглежда дълъг - почти пет месеца, но задължително преди това всеки кандидат трябва да премине и през енергиен одит, който да бъде одобрен от Агенцията за устойчиво енергийно развитие. Процедурата „Енергийна ефективност за малките и средните предприятия” беше открита с известно закъснение в края на миналата седмица. По нея отделните проекти могат да получат между 50 хил. и 1. 5 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 90 млн. евро, от които 80% се осигуряват от Европейския фонд за регионално развитие, а останалите са национално съфинансиране. От сумата 24 млн. евро ще бъдат разпределени сред микропредприятията, 30 млн. евро са предвидени за малките, а 36 млн. евро – за средните фирми. Така на практика средствата за малките фирми са увеличени за сметка на микропредприятията.

В процедурата могат да участват микро-, малки и средни предприятия, които имат минимум три приключени финансови години. Основната им икономическа дейност трябва да бъде в един от следните сектори – добивна и преработваща промишленост, производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива, водоснабдяване и канализация, строителство. Субсидиите се отпускат за изпълнение на мерки за енергийна ефективност, като всяка от тях трябва да води до енергийни спестявания от поне 5%. Не се допуска финансиране на дейности, които са започнали преди подаване на проектното предложение или са финансирани от други публични източници.

Селекцията минава на два етапа, като до техническа и финансова оценка стигат само фирмите, преминали проверката за административно съответствие и допустимост. Най-много точки носи критерият „Повишаване на енергийната ефективност” (48 от 100), в който основна тежест имат енергийните спестявания, които проектът цели да постигне. Общо 18 точки се дават за конкурентоспособност в резултат на проекта (измерена като очаквана вътрешна норма на възвращаемост на инвестиционните мерки по проекта и срока на откупуване на инвестицията), а 17 са за икономическа и финансова стабилност на кандидата. Общо 12 точки са предвидени за приоритетни проекти. Сред тях са такива, които се изпълняват в сектори с висока енергийна интензивност като химическата промишленост, производството на метали, цимент, керамика, стъкло, вар и хартия.

Допълнителни точки се дават и на проекти за дейности, които включват пречистване на отпадъчни води, рециклиране на бракувана продукция или използване на рециклирани суровини. Успешно преминават всички проекти с 60 или повече точки, но финансиране се отпуска по реда на класирането до изчерпване на ресурса.

 

(Бр. 10/2016 на „Златоградски вестник”)