Новини

КЦМ с награда за развитие от бизнесфорум в Лондон

вторник, 30 август 2016 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ Призът връчен лично на гл. изпълнителен директор на фирмата Румен Цонев

 

Евгим ЦВЕТКОВ

 

 

Отличието е за устойчиво развитие, в категорията „Компания с най-добри екологични и социални практики” на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), връчено преди седмица в столицата на Острова. Както каза през нас Румен Цонев, конкуренцията е била с още 29 фирми от цял свят, от които са отсети 17 компании. Сред тях обаче няма друга българска.

 

ЕБВР е създадена през 1991 г., но не като търговска банка, а в отговор на потребностите, които изпитва т. нар. Нов свят след падането на комунизма в Източна Европа. Така за последния четвърт век в България тя финансира проекти за 3. 3 млрд. евро. През годините нейните годишни сесии се превръщат в много престижен бизнес форум, а тази година в Лондон отбелязва юбилейните 25 години от създаването си. затова са поканени много учени, които искат да наложат нов модел на мислене в бъдеще. Проектът на КЦМ, финансиран частично от ЕБВР, е за технологично обновление и разширение на производството в него, приключен миналата година. Наградата обаче не е за самия проект, а като цяло за успешното развитие на предприятието, след направен от банката задълбочен анализ. Показателите, впечатлили журито, са устойчивите практики по намаляване на енергийните разходи, което е грижа за опазване на околната среда. Фирмата отчита огромно намаление в емисиите и на парникови газове, и на серен двуокис. „Удовлетворението идва от факта, че не само се нареждаме до една 90-милиардна икономика като Египет, например, получили награда в друга категория, а най-вече за това, че усилията, които положихме през последните двадесет години, са огромни, дават резултат и се забелязват”, казва Румен Цонев.

Той информира още, че насловът на бизнес форумът в Лондон е бил за влиянието на климата върху икономиката в следващия четвърт век, а една от разискваните подтеми е дали светът се нуждае от толкова бърз прогрес, не са ли техническите му възможности доста по-големи от нуждите му да се променя. И за да се избегнат големи грешки, не трябва ли да се забави темпото. Т. е. има загриженост как да се управлява това, което ще се случва утре – мисли, които една влиятелна институция като ЕБВР, с огромен финансов ресурс, може да чуе, като го насочва към правилни и полезни пътища. Идеята е да не бъде пренебрегнато отношението към околната среда в развиващия се свят, да не се правят компромиси, които ще засегнат всички ни.

 

В момента КЦМ подготвя следващите си проекти и прави анализ на приоритетите си, в които да инвестира. На това е посветен последният документ, който УС на фирмата е приел – „Нашият път към устойчив растеж”, в който са набелязани посоките, но все още в един предварителен, концептуален етап. Ако искаш големи проекти, трябва да добре подготвен – не могат всяка година да се инвестират по 200 млн. лв. Но все пак основното си остава – увеличаване производителността в една подобрена среда за труд, казва Цонев.

 

(Бр. 10/2016 на „Златоградски вестник”)