Новини

125 години забавачница за деца ще отбележим в Златоград

сряда, 17 август 2016 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

На представянето на новия пътеводител за Перперикон, представен в Стария град от неговия автор Николай Овчаров, дългогодишната просветна деятелка Мария Хекимова сподели едно свое скорошно откритие по документи, че тук е открито първото предучилищно учебно заведение в областта, така че Златоград след две години ще трябва да отбележи 125-годишен юбилей.

 

Присъстващият на срещата кмет на общината Мирослав Янчев обяви, че тази годишнина ще се свърже и с 50-годишния юбилей на златоградската целодневна детска градина „Снежанка”.

Според документите за някогашното първо детско заведение в Смолянска област, то започнало през учебната 1892-1893 г. като „забавачница”. Разбира се, това не идва случайно, от „нищото”, защото 40 години по-рано (1852) започва модерното златоградско образование със светски характер, предшествано обаче още по-рано, от килийната форма на образованието тук (1830/32).

Всички те са под ръководството на Българската Екзархия и с подкрепата на предприемчиви и родолюбиви местни българи.

И така „…на 23. 02. 1893 г. в Даръдере се открива първата забавачка към училището”. В графа „Особени забелязвания“ е вписан текст: „Забавачите всичко са 37, в това число 14 момичета и 23 момчета…“, а учителите са Георги Николов и Яков Змейкович. Източникът на тези сведения за предучилищна подготовка на пет и шестгодишни деца в забавачницата, са писмени документи в архива на училищния отдел на Българската Екзархия със седалище в Одрин. В това число писма, сведения, рапорти и други документи, съставяни от главни учители на Екзархийските български училища, архиерейски наместници, от просветни и духовни дейци в Златоград през последното десетилетие на XIX в., до които Мария Хекимова се е докоснала в търсенето си.

 

(Бр. 9/2016 на „Златоградски вестник)