Новини

Нова книга: И в Неделинско светликът мига…

понеделник, 04 юли 2016 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Новата книга на дългогодишния учител в гимназията „Св. св. Кирил и Методий” в Неделино Светлозар Любомиров заслужава изключителното внимание на всички, занимаващи се по един или друг начин с литература, а още повече – с преподаването й на ученици.

„Обучението по литература. Поглед върху теорията и практиката” – това е заглавието й и в нея той споделя опита си по преподаването и възприемането на литературното произведение в училище, методическа теория и педагогическа практика. Изложените наблюдения са върху конкретни, изучавани днес в българското училище произведения, споделени са практически насоки за справяне със задачи от държавния зрелостен изпит на гимназистите. Но в края на книгата са две статии, които обогатяват кръгозора на учители и читатели за историята на литературата у нас – „Литературна критика и български модернизъм през 90-те години на ХІХ и 20-те години на ХХ в.” и „Поезията на 20-те години на ХХ в. във фокуса на сп. „Златорог”.

Поздравяваме нашия приятел и читател на вестника, с пожелания за успех на книгата сред любознателния читател.

 

(Бр. 7/2016 на „Златоградски вестник”)